Personal tools
Document Actions

World Digital Library

Svetová digitálna knižnica so vzácnymi dokumentmi svetového kultúrneho dedičstva.

Viac ako 19000 dokumentov (unikátne rukopisy, knihy, mapy, fotografie, filmy, zvukové záznamy).

Vyhľadávanie je možné v siedmich jazykoch: angličtine, arabčine, čínštine, francúzštine, portugalčine, ruštine a španielčine.

V zvolenom jazyku si možno vybrať dokumenty podľa miesta, času, témy, alebo inštitúcie.

Podmienky pre členstvo: dokumenty možno sťahovať bezplatne a bez registrácie.

Internetová stránka: https://www.wdl.org/en/

 

 

 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: