Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Naša ponuka

Nahor
Naše služby
Informácie o službách, ktoré ponúkame študentom so špecifickými potrebami a ich pedagógom
Poradenstvo pre nepočujúcich študentov a tlmočníkov v posunkovom jazyku
podporná služba
Požičiavanie literatúry z fondov Centra podpory
Návod, ako si požičať literatúru spracovanú v Centre podpory
Informačné stretnutia
Ponuka informačných stretnutí o asistenčných technológiách pre študentov s poruchami učenia
Technické vybavenie
Asistenčné technológie pre študentov so špecifickými potrebami
 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: