Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Naša ponuka Kurz slovenského posunkového jazyka pre pracovníkov vysokých škôl bratislavského kraja
Akcie dokumentu

Kurz slovenského posunkového jazyka pre pracovníkov vysokých škôl bratislavského kraja

Kurz od 19.2. do 18.5.2018.

Cieľová skupina kurzu: pedagogickí a nepedagogickí pracovníci vysokých škôl bratislavského kraja, ktorí prichádzajú pri svojej práci do kontaktu s nepočujúcimi študentmi a uchádzačmi (vysokoškolskí učitelia, akademickí funkcionári, pracovníci študijných oddelení, knižníc, ubytovacích oddelení, koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami)

 

Úroveň: kurz pre začiatočníkov s perspektívou pokračovania v 2. stupni od septembra 2018

 

Termín a rozsah kurzu: začiatok kurzu je 19. februára 2018 a koniec kurzu 18. mája 2018; kurz bude prebiehať 2-krát do týždňa v pondelok v čase od 16:30 do 18:00 hod. a v stredu v čase od 16:45 do 18:15 hod.; celý kurz má 50 vyučovacích hodín

 

Miesto kurzu: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, učebňa č. 619 NB

 

Limit pracovníkov: minimálne 6 pracovníkov a maximálne 12 pracovníkov

 

Cieľ kurzu: náplňou kurzu je získanie základných teoretických informácií o gramatike slovenského posunkového jazyka, o kultúre nepočujúcich a hlavne osvojenie si základov slovenského posunkového jazyka, prirodzeného jazyka slovenskej komunity nepočujúcich

 

Výučbová metóda: cvičenie; prednáška (iba úvodné dve hodiny); odkaz na videozáznam o kurze SPJ: www.youtube.com/watch?v=lf2PmsPgD5A

 

Vyučovací jazyk: slovenský posunkový jazyk (priama metóda bez používania hlasu)

 

Lektor: PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský

 

Účastnícky poplatok na kurz: zdarma

 

Prihlásenie sa na kurz: môžete sa prihlásiť prostredníctvom e-mailového kontaktu: roman.vojtechovsky@rec.uniba.sk najneskôr do 14. februára 2018

 

Tešíme sa na Vás :)

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: