Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Naše služby

Informácie o službách, ktoré ponúkame študentom so špecifickými potrebami a ich pedagógom

Poradenstvo

  • nadviazanie kontaktov, poskytnutie informácií a konzultácií pri prechode zo strednej školy na univerzitu
  • v prípade potreby pomoc pri riešení problémov vyplývajúcich zo študentských povinností
  • spolupráca s učiteľmi aktuálnych fakúlt a katedier, konzultácie k alternatívnym formám skúšok, k otázke predĺženia času na prípravu na skúšku, spolupráca pri včasnom zabezpečení povinnej študijnej literatúry.

Spracovanie študijnej literatúry do vhodnej formy

  • snímanie pomocou skenera, rozpoznávanie pomocou OCR softvéru a úprava textu - textové súbory pre špeciálny záznamník alebo osobný počítač so špeciálnym softvérom/ hardvérom pre ľudí so zrakovým postihnutím
  • tlač do bodového písma pre nevidiacich (pozri: Pravidlá zápisu Slovenského Braillovho písma)
  • kopírovanie do zväčšenej formy so zvýšeným kontrastom/  tlač do zväčšeného písma.

Práca s technikou

  • poskytnutie modernej výpočtovej techniky, špeciálnych periférnych zariadení a podporného programového vybavenia priamo v centre (pozri: naše technické vybavenie)
  • zaškolenie na prácu s PC a špeciálnym softvérom a hardvérom v počítačovej učebni Podporného centra
  • poradenstvo pri výbere osobného technického vybavenia.


 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: