Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Naša ponuka Poradenstvo pre nepočujúcich študentov a tlmočníkov v posunkovom jazyku
Akcie dokumentu

Poradenstvo pre nepočujúcich študentov a tlmočníkov v posunkovom jazyku

podporná služba

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK ponúka pre nepočujúcich uchádzačov a študentov poradenstvo v posunkovom jazyku. Táto podporná služba prístupnou formou sprostredkuje dôležité informácie o štúdiu na vysokých školách a je zameraná predovšetkým na:

 

●     poskytnutie informácií nepočujúcim uchádzačom a študentom o možnostiach a podmienkach štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave,

●     poradenstvo pre nepočujúcich uchádzačov pri výbere študijného odboru na vysokej škole,

●     poskytnutie informácií o primeraných úpravách a podporných službách pre nepočujúcich uchádzačov a študentov na vysokej škole,

●     poradenstvo pre tlmočníkov posunkového jazyka na vysokej škole,

●     poskytnutie posunkových ekvivalentov na odborné termíny pre tlmočníkov posunkového jazyka.

 

V prípade záujmu prosím kontaktovať: cezap@uniba.sk

 

 

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: