Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Naša ponuka Požičiavanie literatúry z fondov Centra podpory
Document Actions

Požičiavanie literatúry z fondov Centra podpory

Návod, ako si požičať literatúru spracovanú v Centre podpory

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK disponuje knižničným fondom, ktorý primárne tvoria študijné texty v elektronickej forme spracované podľa pravidiel prístupnosti pre používateľov asistenčných technológií (napr. nevidiaci študenti). Oprávnenými "čitateľmi" týchto publikácií sú študenti so zrakovým postihnutím (nevidiaci a slabozrakí), prípadne ďalší študenti, ktorí z dôvodu zdravotného postihnutia a/ alebo poruchy majú závažné problémy pri používaní klasických čiernotlačových textov (print disabled). Podmienkou získať prístup k študiným textom v prístupnej elektronickej forme je podpísanie oficiálnej dohody s Centrom podpory o individuálnom a účelovom využívaní poskytnutých textov a doložení akceptovanej odbornej dokumentácie dokladujúcej špecifické potreby študenta v zmysle §100 ods. 3 zákona o vysokých školách.

V Centre podpory si možno požičať aj vybrané študijné texty v zväčšenej čiernotlači a staršie študijné texty v zvukovej forme (audionahrávky vo formáte MP3).

Novým klientom odporúčame kontaktovať Centrum podpory za účelom podpísania dohody a doloženia oprávnenosti členstva.

Kontakt:

Mgr. Miroslava Falatová

e-mail: miroslava.falatova@uniba.sk

tel.: 02/602 95 515

 

 

Požičiavanie sa realizuje cez Akademickú knižnicu Univerzity Komenského. Odporúčame nasledovný postup:

1. Na stránke univerzitnej knižnice prejdite na Súborný online katalóg.

2. Prejdite na záložku Kľúčové slová.

3. Zadajte názov knihy, autora, ... a v časti Filter na knižnicu/ lokáciu označíte CEZAP - Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami. Takto získate informáciu, či je daná kniha určitým spôsobom spracovaná.

4. Pri názve knihy je uvedené, akým spôsobom je kniha spracovaná. Napr. Matematická analýza pre študentov Informatiky I [elektronický dokument] / Zbyněk Kubáček.

5. Je dôležité všímať si spôsob spracovania, lebo niektoré knihy nemusia byť spracované do formy, ktorá vyhovuje študentovi. Študent dostane knihu v takej forme, akú si vyžiada.

6. Pri vybranej knihe kliknite na voľbu exempláre. Otvorí sa stránka, kde je potrebné kliknúť na tlačidlo Žiadanka.

7. Otvorí sa stránka, ktorá si vyžiada ID. Je to číslo ISIC karty.

8. Všetky digitálne formy textov prídu študentovi na mailovú adresu, ktorú má uvedenú v AIS2.

9. Tlačené knihy (zväčšená tlač a knihy v Braillovom písme) si musí študent vyzdvihnúť v CPŠ.

 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: