Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Kde nás nájdete?

Poštová adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami

Šafárikovo nám. 6

P. O. BOX 440

814 99 Bratislava  1

Sídlo:

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Pavilón informatiky č. 38 - 41


Telefón: (02) 9010 2068  PaedDr. Elena Mendelová CSc.

                      9010 2069  Mgr. Ľudmila Hlinová
                      9010 2070  Mgr. Miroslava Falatová, t. č. materská dovolenka

                      9010 2019  PaedDr. Mária Ježíková

                      9010 2071  Mgr. Mária Stankovičová

E-mail: cezap@uniba.sk

Popis trasy:

Autobusy premávajúce cez zastávku Botanická záhrada: 29, 32.
Električky premávajúce cez zastávku Botanická záhrada: 4, 9.

Z hlavnej železničnej stanice

  • Autobus číslo 32, smer Dlhé diely - Kuklovská. Vystúpte na zastávke Botanická záhrada.

Z autobusovej stanice Mlynské nivy

  • Odporúčame vyhľadať aktuálne spojenia medzi zastávkami Autobusová stanica a Botanická záhrada na webovej stránke imhd.sk. Zo zastávky Autobusová stanica môžete využiť autobus číslo 70, odveziete sa na zastávku Námestie Ľ. Štúra. Zo zastávky Ľ. Štúra pokračujete autobusom č. 29 na zastávku Botanická záhrada. Zo zastávky Námestie Ľudovíta Štúra sa môžete na zastávku Botanická záhrada dopraviť aj električkou č. 4.

    


Po vystúpení z električky/ autobusu na zastávke Botanická záhrada treba použiť nadchod a pokračovať pešo hore kopcom cca 400 m. Po ľavej aj pravej strane budete míňať najskôr pavilóny Prírodovedeckej fakulty, nad ňou je FMFI UK. Pavilón informatiky

je poslednou budovou fakulty najvyššie na kopci. V priebehu akademického roka odporúčame vchádzať cez hornú vrátnicu - okolo sochy Koperníka. V letných mesiacoch je otvorená iba vrátnica v pavilóne Fyziky F1.

Odkaz v Google mapách

 

Trasa Botanická záhrada - Pavilón informatiky

 

 

 

 

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: