Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov O nás Kde nás nájdete?
Document Actions

Kde nás nájdete?

Poštová adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami

Šafárikovo nám. 6

P. O. BOX 440

814 99 Bratislava  1

Sídlo:

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Mlynská dolina
842 48 Bratislava

pavilón informatiky


Telefón: (02) 9010 2068  PaedDr. Elena Mendelová CSc.

                      9010 2069  Mgr. Ľudmila Hlinová
                      9010 2070  Mgr. Miroslava Falatová
                      9010 2071  Mgr. Mária Stankovičová

E-mail: cezap@uniba.sk

Pavilón informatiky č. 38 - 41

Popis trasy:

Z hlavnej železničnej stanice

  • Autobus číslo 32, smer Dlhé diely - Kuklovská. Vystúpte na zastávke Botanická záhrada.

Z autobusovej stanice Mlynské nivy

  • V tieto dni prebiehajú rekonštrukcie v okolí Autobusovej stanice a tiež sa prerába električková trať na Botanickej ulici. Preto odporúčame vyhľadať aktuálne spojenia medzi zastávkami Autobusová stanica a Botanická záhrada na webovej stránke imhd.sk

    


Po vystúpení z električky/ autobusu na zastávke Botanická záhrada treba použiť nadchod a pokračovať pešo hore kopcom cca 400 m. Po ľavej aj pravej strane budete míňať najskôr pavilóny Prírodovedeckej fakulty, nad ňou je FMFI UK. Pavilón informatiky je poslednou budovou fakulty najvyššie na kopci. V priebehu akademického roka odporúčame vchádzať cez hornú vrátnicu - okolo sochy Koperníka. V letných mesiacoch je otvorená iba vrátnica v pavilóne Fyziky F1. 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: