Osobné nástroje
Akcie dokumentu

ICC

Nahor

ICC (Internation Computer Camp). Informácie o medzinárodných počítačových táboroch.

ICC 2006 - Königs Wusterhausen, Nemecko
Informácie k počítačovému táboru - Königs Wusterhausen, Nemecko
ICC 2005, Česká republika
Informácie k medzinárodnému počítačovému táboru ICC 2005, Česká republika
ICC 2004, Maďarsko
Informácie k medzinárodnému počítačovému táboru ICC 2004, Maďarsko
ICC 2003, Švajčiarsko
Informácie k medzinárodnému počítačovému táboru ICC 2003, Švajčiarsko
ICC 2002, Veľká Británia
Informácie k medzinárodnému počítačovému táboru ICC 2002, Veľká Británia
 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: