Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Naši sponzori

Obe slovenské skupiny, ktoré mali tú úžasnú možnosť zúčastniť sa 11. ročníka Medzinárodného počítačového tábora ICC 2004, Budapešť, Maďarsko, a pracovníci Podporného centra pre zrakovo postihnutých študentov, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave vyslovujú poďakovanie sponzorom, bez pomoci ktorých by sa cesta nezrealizovala.www.topsoft.sk
 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: