Osobné nástroje
Akcie dokumentu

ICEVI

ICEVI - International Council for Education of People with Visual Impairment (Medzinárodná rada pre vzdelávanie ľudí so zrakovým postihnutím)

Kontaktná osoba na Slovensku:

PaedDr. Elena Mendelová, CSc.

Tel.: (02) 654 24 862, 602 95 166
Fax: (02) 654 24 862
E-mail: mendelova@fmph.uniba.sk

ICEVI-Europe

Domovská stránka ICEVI, Európsky región: www.icevi-europe.org

ICEVI

Domovská stránka ICEVI: www.icevi.org
 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: