Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Zamestnanci CPŠ

 

 • PaedDr. Elena MENDELOVÁ, CSc. (vedúca Centra podpory, koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami, poradenstvo o špecifikách štúdia študentov so ZP na vysokej škole pre uchádzačov, učiteľov stredných škôl, študentov so špecifickými potrebami, rodičov a členov akademickej obce)
  e-mail: elena.mendelova@rec.uniba.sk
  tel.: 02/ 9010 2068
  miestnosť: I-40 

 

 •  Mgr. Ľudmila HLINOVÁ (odborný pracovník pre problematiku zrakového postihnutia)
  e-mail: ludmila.hlinova@uniba.sk
  tel.: 02/ 9010 2069
  miestnosť: I-41

 

 • Mgr. Miroslava FALATOVÁ, t. č. materská dovolenka

  

 • PaedDr. Mária JEŽÍKOVÁ (odborný pracovník)
  e-mail: maria.jezikova@uniba.sk
  tel.: 02/ 9010 2019
  miestnosť: I-38

 

 • Mgr. et Bc. Mária STANKOVIČOVÁ (učiteľ matematiky, odborný pracovník pre spracovanie matematických textov a asistenčné technológie)
  e-mail: maria.stankovicova@rec.uniba.sk
  tel.: 02/ 9010 2071
  miestnosť: I-41

       

 • Administrátor (správca lokálnej počítačovej siete)
  e-mail: root@cezap.sk
 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: