Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Zamestnanci CPŠ

 

 • PaedDr. Elena MENDELOVÁ, PhD. (vedúca Centra podpory, koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami, poradenstvo o špecifikách štúdia študentov so ZP na vysokej škole pre uchádzačov, učiteľov stredných škôl, študentov so špecifickými potrebami, rodičov a členov akademickej obce)
  e-mail: elena.mendelova (at) rec.uniba.sk
  tel.: 02/ 9010 2068
  miestnosť: I-40 

 

 •  Mgr. Ľudmila HLINOVÁ (odborná pracovníčka pre problematiku zrakového postihnutia)
  e-mail: ludmila.hlinova (at) uniba.sk
  tel.: 02/ 9010 2069
  miestnosť: I-41

 

 • Mgr. Miroslava FALATOVÁ (koordinátor pre spracovanie literatúry do prístupnej elektronickej formy)
  e-mail: miroslava.falatova (at) uniba.sk
  tel.: 9010 2070
  miestnosť: I-41

  

 • Mgr. et Bc. Mária STANKOVIČOVÁ (učiteľ matematiky, odborný pracovník pre spracovanie matematických textov a asistenčné technológie)
  e-mail: maria.stankovicova (at) rec.uniba.sk
  tel.: 9010 2071
  miestnosť: I-41

       

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: