Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov
Akcie dokumentu

Aktuálne informácie

FB

IT školenie pre hodnotiteľov prístupnosti webových sídiel na vysokých školách

 

Pozvánka na bezplatné školenie o prístupnosti webových sídiel vysokých škôl pre hodnotiteľov - 27. a 28. septembra 2021

Ako úspešne študovať na vysokej škole so zdravotným znevýhodnením

Informačné online webináre pre študentov stredných škôl so serióznym záujmom o štúdium na vysokej škole

Viac o informačných webinároch...

Erasmus + stáž v akademickom roku 2021/2022

Prihláste sa na stáž v akademickom roku 2021/2022 = do 30. 04. 2021

Viac o Erazmus + stáži...

Všetko o osobnej asistencii

Osobná asistencia - cesta k nezávislosti / príležitosť pre brigádu počas štúdia

Viac o informačnom seminári...

Prevádzka Centra podpory

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a prechodom na dištančnú formu vzdelávania na UK ponúka Centrum svoje služby prednostne online formou.

Pracovníkov Centra je možné kontaktovať telefonicky alebo mailom, prípadne si dohodnúť čas a spôsob virtuálnej komunikácie (Google meets, MS Teams...)

Prosíme v maili uviesť meno a priezvisko, mailový a telefonický kontakt a bližšie špecifikovať tému konzultácie.

Kontakty na pracovníkov CPŠ

 

 

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: