Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov
Document Actions

Aktuálne informácie

FB

Prevádzka Centra podpory

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a prechodom na dištančnú formu vzdelávania na UK ponúka Centrum svoje služby prednostne online formou.

Pracovníkov Centra je možné kontaktovať mailom, prípadne si dohodnúť čas a spôsob virtuálnej komunikácie (Google meets, MS Teams...)

Prosíme v maili uviesť meno a priezvisko, mailový a telefonický kontakt a bližšie špecifikovať tému konzultácie.

Kontakty na pracovníkov CPŠ

Informačné stretnutia

Asistenčné technológie pre študentov s poruchami učenia

 

 

 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: