Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov
Document Actions

Aktuálne informácie

FB

Erasmus+ mobility so zdravotným postihnutím

Pozvánka na informačno-konzultačné stretnutie

Viac o Erasmus+ mobility...

Životné poistenie so zdravotným postihnutím - pre chorobu zrušené

Pozvánka na informačno-konzultačné stretnutie o životnom poistení

Informačný seminár o osobnej asistencii

Osobná asistencia - cesta k nezávislosti / príležitosť pre brigádu počas štúdia

Viac o informačnom seminári...

Univerzita prístupná pre všetkých - identifikácia fyzických bariér na UK

Ubytovanie pre študentov so špecifickými potrebami

 Informácie o ubytovacom procese pre študentov so špecifickými potrebami

Informačné stretnutia

Asistenčné technológie pre študentov s poruchami učenia

ICC 2023

Medzinárodný počítačový tábor pre študentov so zrakovým postihnutím

Letná počítačová škola pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím 2022

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského organizuje Letnú počítačovú školu pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím.

Viac o Letnej škole...

 

 

 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: