Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov
Document Actions

Aktuálne informácie

FB

Ubytovanie pre študentov so špecifickými potrebami

 Informácie o ubytovacom procese pre študentov so špecifickými potrebami

Letná počítačová škola pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím 2022

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského organizuje Letnú počítačovú školu pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím.

Viac o Letnej škole...

ICC 2022

Medzinárodný počítačový tábor pre študentov so zrakovým postihnutím

Informačné stretnutia

Asistenčné technológie pre študentov s poruchami učenia

 

 

 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: