Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov
Akcie dokumentu

Aktuálne informácie

FB

Ako úspešne študovať na vysokej škole so zdravotným znevýhodnením

Informačné online webináre pre študentov stredných škôl so serióznym záujmom o štúdium na vysokej škole

Viac o informačných webinároch...

Erasmus + stáž v akademickom roku 2021/2022

Prihláste sa na stáž v akademickom roku 2021/2022 = do 30. 04. 2021

Viac o Erazmus + stáži...

Všetko o osobnej asistencii

Osobná asistencia - cesta k nezávislosti / príležitosť pre brigádu počas štúdia

Viac o informačnom seminári...

Prevádzka Centra podpory

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a prechodom na dištančnú formu vzdelávania na UK ponúka Centrum svoje služby prednostne online formou.

Pracovníkov Centra je možné kontaktovať telefonicky alebo mailom, prípadne si dohodnúť čas a spôsob virtuálnej komunikácie (Google meets, MS Teams...)

Prosíme v maili uviesť meno a priezvisko, mailový a telefonický kontakt a bližšie špecifikovať tému konzultácie.

Kontakty na pracovníkov CPŠ

 

 

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: