Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Projekty Rozvoj kompetencií nevidiacich žiakov ZŠ potrebných pre život v 21. storočí
Document Actions

Rozvoj kompetencií nevidiacich žiakov ZŠ potrebných pre život v 21. storočí

Projekt KEGA č. 014UK-4/2016

VIN - Vyučovanie informatiky pre Nevidiacich


Partneri projektu

FMFI UK, Katedra základov vyučovania informatiky UK

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK

Základná škola internátna pre  nevidiacich a slabozrakých

 

Trvanie

2016 – 2018

 

Výstupy

Projekt zameraný na tvorbu výučbových materiálov z informatiky pre nevidiacich žiakov základných škôl. Tieto materiály sú uložené na portáli. Portál bude obsahovať aj vhodné edukačné programy.

http://vin.edi.fmph.uniba.sk/

 

 

Computing Education for Blind

The project is focused on creating educational materials on Informatics for blind pupils in primary schools. These materials will be stored on the portal. The portal will also include appropriate educational programs.

 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: