Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Projekty Identifikácia bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu na Univerzite Komenského Architektonické bariéry vo vysokoškolskom prostredí, univerzálne navrhovanie vysokoškolského prostredia
Document Actions

Architektonické bariéry vo vysokoškolskom prostredí, univerzálne navrhovanie vysokoškolského prostredia

Up one level

Príspevky z odborného seminára o architektonických bariérach vo vysokoškolskom prostredí a opatreniach na predchádzanie ich vzniku. Seminár sa konal v júni 2014 na UK.

Architektonické bariéry vo vysokoškolskom prostredí
Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD. CEDA Fakulta architektúry STU v Bratislave
Univerzálne navrhovanie vysokoškolského prostredia
Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD. CEDA Fakulta architektúry STU v Bratislave
Architektonické bariéry z pohladu študentov so zrakovým postihnutím
Ing. Katarína Kubišová Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Audity – nástroj na identifikáciu architektonických bariér
Doc. Ing. arch. Mária Samová, PhD. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD. CEDA Fakulta architektúry STU v Bratislave
Bezbariérové ubytovacie zariadenia
Doc. Ing. arch. Mária Samová, PhD. Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania CEDA FA STU
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: