Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Projekty Identifikácia bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu na Univerzite Komenského
Document Actions

Identifikácia bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu na Univerzite Komenského

Up one level

Rozvojový projekt 008UK 2/2013

Základné informácie o projekte
 
Architektonické bariéry vo vysokoškolskom prostredí, univerzálne navrhovanie vysokoškolského prostredia
Príspevky z odborného seminára o architektonických bariérach vo vysokoškolskom prostredí a opatreniach na predchádzanie ich vzniku. Seminár sa konal v júni 2014 na UK.
Správy z prieskumov a testovania prístupnosti akademického prostredia
Projekt IBAR Univerzita Komeského v Bratislave akademický rok 2013/2014
Verejnosti o téme projektu
 
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: