Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Správy z prieskumov a testovania prístupnosti akademického prostredia

Nahor

Projekt IBAR Univerzita Komeského v Bratislave akademický rok 2013/2014

Prístupnosť akademického prostredia na Univerzite Komenského
Správa z prieskumu medzi študentmi UK so špecifickými potrebami / marec 2014
Prístupnosť akademického prostredia na Univerzite Komenského v Bratislave
Správa z prieskumu medzi pracovníkmi UK so zdravotným postihnutím / marec 2014
Testovanie prístupnosti AIS2 - priebeh a výsledky
Správa z testovania / apríl 2014
 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: