Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Projekty Identifikácia bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu na Univerzite Komenského Správy z prieskumov a testovania prístupnosti akademického prostredia
Document Actions

Správy z prieskumov a testovania prístupnosti akademického prostredia

Up one level

Projekt IBAR Univerzita Komeského v Bratislave akademický rok 2013/2014

Prístupnosť akademického prostredia na Univerzite Komenského
Správa z prieskumu medzi študentmi UK so špecifickými potrebami / marec 2014
Prístupnosť akademického prostredia na Univerzite Komenského v Bratislave
Správa z prieskumu medzi pracovníkmi UK so zdravotným postihnutím / marec 2014
Testovanie prístupnosti AIS2 - priebeh a výsledky
Správa z testovania / apríl 2014
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: