Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Projekty ICC ICC 2014 Základné informácie o 20. ročníku ICC
Akcie dokumentu

Základné informácie o 20. ročníku ICC

 Základné informácie o 20. medzinárodnom počítačovom tábore ICC pre zrakovo postihnutých 2014
Riga, Lotyšsko

 

Medzinárodný počítačový tábor pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím - International Camp on Communication & Computers (ICC) - je výnimočnou príležitosťou ako objaviť veľký potenciál informačných, komunikačných a asistenčných technológií pre životy týchto mladých ľudí. Okrem rozvoja počítačových zručností, budú mať študenti z približne tridsiatich krajín mnoho príležitostí na rozhovory, spoznávanie sa, poznávanie kultúrnych rozdielov, plánovanie pre budúce štúdium a zamestnanie, zábavu a voľnočasové aktivity.

Tábor má svoju dlhoročnú tradíciu, doteraz sa konal v 11 rôznych krajinách Európy (v abecednom poriadku): 

Austria (1993, 1994, 1995, 1996, 2009) – Linz, Graz and Vienna

Czech Republic (2005, 2013) – Brno and Telč

Finland (2007) – Espoo

France (1998) – Lyon / Clermont‐Ferrand

Germany (2000, 2006) – Stuttgart and Königs‐Wusterhausen

Greece (2010) – Kastri, Nea Erithrea, Athens

Hungary (2004) – Budapest

Italy (2011) – Florence & Ferrara

Slovenia (2001) – Škofja Loka

Sweden (1999) – Stockholm

Switzerland (2003) – Zollikofen

The Netherlands (1997) – Zeist

United Kingdom (2002) – Loughborough

V roku 2014 sa uskutoční jubilejný 20. Ročník v Rige, Lotyšsko.

 

Termín 2014

Organizuje sa jeden 10-dňový turnus v dňoch 3. až 12. augusta 2014 pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím vo veku 16 – 21 rokov.

 

Charakteristika tábora

ICC je zameraný na využívanie informačných a komunikačných technológií, ktoré uľahčujú nevidiacim a zrakovo ťažko postihnutým prístup k informáciám. Oboznámi ich s najnovšími trendmi a spôsobmi využitia týchto technológií pre ich vlastnú budúcnosť:

- v oblasti interakcie a komunikácie,

- pre štúdium na školách a univerzitách,

- pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce,

- pre obohatenie svojho osobného života a pre podporu samostatného života.

Podporuje rozhodovanie o budúcom vzdelávaní a povolaní a motivuje k skorej a dôkladnej príprave pred začatím štúdia na vysokej škole alebo pred vstupom na trh práce.

Je príležitosťou na nadviazanie kontaktov s rovesníkmi z iných krajín a spoznanie a výmenu záujmov a skúseností. 

 

Počas tábora si účastníci vyberajú z mnohých workshopov (každý trvá od 3 do 9 hodín) so zameraním na témy:

- najnovšie informačné a komunikačné technológie a asistenčné technológie (napr. Internet, hudba, hlasový vstup a výstup z počítača, hry, programovanie)

- sociálne a prezentačné zručnosti , zručnosti potrebné pre každodenný život,

- možnosti štúdia v zahraničí,

- ako zvládnuť začiatok štúdia na univerzite,

- hľadanie zamestnania a podpora zručností potrebných pri uplatnení sa na pracovnom trhu ...

Tábor navyše ponúka fantastické voľnočasové aktivity a výlety do okolia.

Na miesto pobytu budú účastníkov sprevádzať inštruktori, ktorí budú zároveň viesť workshopy. Inštruktori a iní profesionáli budú dohliadať na účastníkov v pomere 1 : 3, vrátane voľnočasového programu. Inštruktorov zabezpečuje národný spoluorganizátor.

Oficiálnym jazykom je angličtina. Dobrá znalosť hovorovej angličtiny je absolútnym predpokladom pre účasť a úžitok z programu tábora.

 

Finančné náklady

Účastnícky poplatok je 400 Eur, plus predpokladané náklady na cestovné 230€.

Keďže ide tradične o vysokú čiastku, ktorú si máloktorý účastník dokáže zaplatiť sám, národný spoluorganizátor na požiadanie môže rodinám asistovať na získavaní sponzorských prostriedkov. V prípade záujmu, prosím, kontaktujte mailom alebo telefonicky Podporné centrum (adresa dolu). Upozorňujeme, že úspešnosť pri hľadaní sponzorov často závisí od dostatočného časového predstihu. Podporné centrum tiež nezávisle hľadá finančné zdroje na krytie nákladov všetkých účastníkov, preto je pre záujemcov o účasť dôležité byť s centrom v kontakte. Reálny počet účastníkov závistí od výšky grantu, ktorý sa nám podarí získať. 

Kritériá výberu účastníkov:

  • druh a stupeň zrakového postihnutia  (prednosť majú nevidiaci a prakticky nevidiaci)

  • aktívna znalosť anglického jazyka

  • prednosť majú záujemcovia, ktorí sa ešte na ICC nezúčastnili.

 

Uzávierka prijímania prihlášky:

Prihlášku pošlite obratom, najneskôr však do 30. apríla 2014.

Uvítame, ak nám budete svoj predbežný záujem avizovať aj v prípade, že si nebudete istí, či zoženiete peniaze.

 

Národný organizátor (na túto adresu pošlite prihlášku):

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami

Univerzita Komenského, FMFI

Mlynská dolina

842 48 Bratislava 

e-mail:    mendelova@fmph.uniba.sk

tel.:         02/60295166, 02/60295515

 

Adresa miesta konania:

Strazdumuiza Residential School and Training Centre

for Blind and Visually Impaired Children

Juglas iela 14a

Riga, LV-1024

Latvia

Email: kuklinkova@teiresias.muni.cz

web: http://strazduskola.lv/our-school.html

 

Viac informácií

Bližšie informácie o tábore a prihlášku možno získať

- v Centre podpory (mailom, telefonicky)

- v krajských strediskách ÚNSS

- na webovej stránke: http://www.icc-camp.info

 

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: