Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Projekty ICC ICC 2018 Základné informácie o 24. ročníku ICC 2018
Akcie dokumentu

Základné informácie o 24. ročníku ICC 2018

Medzinárodný počítačový tábor pre zrakovo postihnutých študentov 2018, Zadar, Chorvátsko

Medzinárodný počítačový tábor pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím - International Camp on Communication & Computers (ICC) - je výnimočnou príležitosťou ako objaviť veľký potenciál informačných, komunikačných a asistenčných technológií pre životy týchto mladých ľudí. Okrem rozvoja počítačových zručností, budú mať študenti z približne tridsiatich krajín mnoho príležitostí na rozhovory, spoznávanie sa, poznávanie kultúrnych rozdielov, plánovanie pre budúce štúdium a zamestnanie, zábavu a voľnočasové aktivity.

 Príď a zapoj sa!

Za posledné dve desaťročia sa v tábore stretlo už 1807 mladých ľudí z celého sveta a 1412 expertov, ktorí ich sprevádzali a vyučovali. Tábor sa doteraz sa konal v 12 rôznych krajinách Európy (v abecednom poriadku):

Austria (1993, 1994, 1995, 1996, 2009) – Linz, Graz and Vienna

Belgium (2017) – Leuven

Czech Republic (2005, 2013) – Brno and Telč

Finland (2007) – Espoo

France (1998) – Lyon / Clermont‐Ferrand

Germany (2000, 2006, 2016) – Stuttgart and Königs‐Wusterhausen and Dersden

Greece (2010) – Kastri, Nea Erithrea, Athens

Hungary (2004) – Budapest

Italy (2011) – Florence & Ferrara

Latvia (2014) Riga

Romania (2012) – Cluj-Napoca

Slovenia (2001) – Škofja Loka

Sweden (1999) – Stockholm

Switzerland (2003) – Zollikofen

The Netherlands (1997, 2015) – Zeist

United Kingdom (2002) – Loughborough

V roku 2018 sa 24. ročník uskutoční v meste Zadar v Chorvátsku.

 Termín 2018

Organizuje sa jeden 10-dňový turnus v dňoch 22. júla až 31. júla 2018 pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím vo veku 16 – 21 rokov.

Charakteristika tábora

ICC je zameraný na využívanie informačných a komunikačných technológií, ktoré uľahčujú nevidiacim a zrakovo ťažko postihnutým prístup k informáciám. Oboznámi ich s najnovšími trendmi a spôsobmi využitia týchto technológií pre ich vlastnú budúcnosť:

 • v oblasti interakcie a komunikácie,
 • pre štúdium na školách a univerzitách,
 • pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce,
 • pre obohatenie svojho osobného života a pre podporu samostatného života.

Podporuje rozhodovanie o budúcom vzdelávaní a povolaní a motivuje k skorej a dôkladnej príprave pred začatím štúdia na vysokej škole alebo pred vstupom na trh práce.

Je príležitosťou na nadviazanie kontaktov s rovesníkmi z iných krajín a spoznanie a výmenu záujmov a skúseností.

 Počas tábora si účastníci vyberajú z mnohých workshopov (každý trvá od 3 do 9 hodín) so zameraním na témy:

 • najnovšie informačné a komunikačné technológie a asistenčné technológie (napr. Internet, hudba, hlasový vstup a výstup z počítača, hry, programovanie)
 • sociálne a prezentačné zručnosti , zručnosti potrebné pre každodenný život,
 • možnosti štúdia v zahraničí,
 • ako zvládnuť začiatok štúdia na univerzite,
 • hľadanie zamestnania a podpora zručností potrebných pri uplatnení sa na pracovnom trhu ...

Tábor navyše ponúka zaujímavé voľnočasové aktivity a výlety do okolia.

Na miesto pobytu budú účastníkov sprevádzať inštruktori, ktorí budú zároveň viesť workshopy. Inštruktori a iní profesionáli budú dohliadať na účastníkov v pomere 1 : 3, vrátane voľnočasového programu. Inštruktorov zabezpečuje národný spoluorganizátor.

Oficiálnym jazykom je angličtina. Dobrá znalosť hovorovej angličtiny je absolútnym predpokladom pre účasť a úžitok z programu tábora.

Finančné náklady

Účastnícky poplatok je 400 Eur, plus predpokladané náklady na cestovné 250 Eur.

Keďže ide tradične o vysokú čiastku, ktorú si máloktorý účastník dokáže zaplatiť sám, národný spoluorganizátor na požiadanie môže rodinám asistovať na získavaní sponzorských prostriedkov. V prípade záujmu, prosím, kontaktujte mailom alebo telefonicky Centrum podpory (adresa dolu). Upozorňujeme, že úspešnosť pri hľadaní sponzorov často závisí od dostatočného časového predstihu. Centrum podpory tiež nezávisle hľadá finančné zdroje na krytie nákladov všetkých účastníkov, preto je pre záujemcov o účasť dôležité byť s centrom v kontakte. Reálny počet účastníkov závistí od výšky grantu, ktorý sa nám podarí získať.

 Kritériá výberu účastníkov:

 • druh a stupeň zrakového postihnutia  (prednosť majú nevidiaci a prakticky nevidiaci)
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • prednosť majú záujemcovia, ktorí sa ešte na ICC nezúčastnili.

 Uzávierka prijímania prihlášky:

Prihlášku pošlite obratom, najneskôr však do 30. apríla 2018.

Uvítame, ak nám budete svoj predbežný záujem avizovať aj v prípade, že si nebudete istí, či zoženiete peniaze.

Národný organizátor (na túto adresu pošlite prihlášku):

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami

Univerzita Komenského, FMFI

Mlynská dolina

842 48 Bratislava

e-mail:    mendelova@rec.uniba.sk

tel.:        02/60295166, 02/60295515

 Adresa miesta konania:

University of Zadar - Sveučilište u Zadru

Ul. Mihovila Pavlinovića,

3000, Zadar

Croatia

Medzinárodné združenie ICC: Klaus Miesenberger, University of Linz, Austria

Email: icc@aib.uni-linz.ac.at

 Viac informácií

Bližšie informácie o tábore a prihlášku možno získať

- v Centre podpory (mailom, telefonicky)

- v krajských strediskách ÚNSS

- na webovej stránke: http://www.icc-camp.info

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: