Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Projekty ICC ICC 2020 ICC 2020 zkladné informácie
Akcie dokumentu

ICC 2020 zkladné informácie

Základné informácie o 26. ročníku medzinárodného počítačového tábora pre študentov so zrakovým postihnutím

Príď a zapoj sa!

Medzinárodný počítačový tábor - International Camp on Communication and Computers - ICC 2020 v portugalskom Aveiro je jedinečnou príležitosťou naučiť sa, ako  informačné a komunikačné technológie (IKT) a asistenčné technológie (AT) obohacujú život mladých ľudí so zrakovým postihnutím.

Mladí ľudia z približne 16 európskych krajín sa môžu tešiť na množstvo medzi-kultúrnych aktivít, na príležitosti na vzájomné rozhovory a spoznávanie sa a plánovať svoju budúcu integráciu do štúdia a zamestnania.

Termín

Organizuje sa jeden desaťdňový turnus v dňoch 21. júla až 30. júla 2020 pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím vo veku 16 až 21 rokov.

Charakteristika tábora

ICC je zameraný na využívanie informačných a komunikačných technológií, ktoré umožňujú študentom so zrakovým postihnutím ľahší prístup k informáciám. Študenti sa oboznámia s najnovšími trendmi a spôsobmi využitia technológií pre ich vlastnú budúcnosť:

  • v oblasti interakcie a komunikácie,
  • pre štúdium na stredných školách a univerzitách,
  • pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce,
  • pre obohatenie a podporu svojho osobného života.

Aktivity počas tábora sú zamerané na pomoc pri rozhodovaní sa o budúcom vzdelávaní a povolaní. Účastníci sú motivovaní k skorej dôkladnej príprave pred začatím štúdia na vysokej škole alebo pred vstupom na trh práce. Počas tábora sú tiež v ponuke zaujímavé voľnočasové aktivity a výlety do okolia. Účastníci si môžu vybrať z viac ako 20 workshopov (každý trvá 3 alebo 6 hodín) so zameraním na témy:

  • najnovšie informačné a komunikačné technológie (napríklad internet, hudba, hlasový vstup a výstup z počítača, hry, programovanie),
  • sociálne a prezentačné zručnosti, zručnosti potrebné pre každodenný život,
  • možnosti štúdia v zahraničí,
  • hľadanie zamestnania a podpora zručností potrebných pre uplatnenie sa na pracovnom trhu.

Na mieste pobytu a počas aktivít budú účastníkov sprevádzať inštruktori a iní profesionáli v pomere 1 inštruktor : 3 účastníci.

Oficiálnym komunikačným jazykom je angličtina. Dobrá znalosť hovorovej angličtiny je absolútnym predpokladom pre účasť a úžitok z programu tábora.

Technické vybavenie

Všetko vybavenie vrátane AT bude k dispozícii na mieste.

Finančné náklady

Účastnícky poplatok nepresiahne 500 eur. Navyše treba ešte počítať aj s nákladmi na cestu.

Keďže ide o vysokú čiastku, ktorú si máloktorý účastník dokáže zaplatiť sám, národný spoluorganizátor na požiadanie môže rodinám asistovať pri získavaní sponzorských prostriedkov. V prípade záujmu, prosíme, kontaktujte mailom alebo telefonicky Centrum podpory študentov. Upozorňujeme, že úspešnosť pri hľadaní sponzorov často závisí od dostatočného časového predstihu. Centrum podpory študentov tiež nezávisle hľadá finančné zdroje na krytie nákladov všetkých účastníkov, preto je pre záujemcov o účasť dôležité byť s Centrom podpory študentov v kontakte. Reálny počet účastníkov závisí od výšky grantu, ktorý sa nám podarí získať.

Uzávierka prijímania prihlášky

Prihlášku pošlite najneskôr do 30.4. 2020. Uvítame, ak nám budete svoj predbežný záujem avizovať skôr aj v prípade, že si nebudete istí, či zoženiete peniaze.

Národný spoluorganizátor organizátor

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami

Univerzita Komenského

Šafárikovo námestie 6

P.O.BOX 440

841 99 Bratislava

Adresa a miesto konania

D115-CN of Lions Clubes Portugal
R. Monte Grande, Parque Avioso
4475-059 Maia

University of Aveiro
3810-193 Aveiro
Portugal

 

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: