Osobné nástroje
Akcie dokumentu

ICC 2022 základné informácie

Základné informácie o 27. ročníku medzinárodného počítačového tábora pre študentov so zrakovým postihnutím

Zmena formy a termínu

Predstavenstvo ICC sa rozhodlo zmeniť formu ICC 22 z prezenčnej na online nie len kvôli Covid-19 a jeho pretrvávajúcemu vplyvu na cesty a stretnutia vo väčších skupinách, ale aj kvôli aktuálne sa zvyšujúcim nákladom na cestu.
Online forma ICC bude prebiehať od 10. do 12. augusta, aby sa dodržal plánovaný časový rámec pre všetkých prihlásených účastníkov a nenarušili sa iné letné aktivity.
Váš záujem o bližšie informácie vyjadrite prostredníctvom registračného formulára.
 

Príď a zapoj sa!

Medzinárodný počítačový tábor - International Camp on Communication and Computers - ICC 2022 je jedinečnou príležitosťou naučiť sa, ako  informačné a komunikačné technológie (IKT) a asistenčné technológie (AT) obohacujú život mladých ľudí so zrakovým postihnutím.

Mladí ľudia z približne 16 európskych krajín sa môžu tešiť na množstvo medzi-kultúrnych aktivít, na príležitosti na vzájomné rozhovory a spoznávanie sa a plánovať svoju budúcu integráciu do štúdia a zamestnania.

Oficiálna webová stránka: https://www.icc-camp.info/

Termín

Organizuje sa jeden online turnus v dňoch 10. augusta až 12. augusta 2022 pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím vo veku 16 až 21 rokov.

Charakteristika tábora

ICC je zameraný na využívanie informačných a komunikačných technológií, ktoré umožňujú študentom so zrakovým postihnutím ľahší prístup k informáciám. Študenti sa oboznámia s najnovšími trendmi a spôsobmi využitia technológií pre ich vlastnú budúcnosť:

  • v oblasti interakcie a komunikácie,
  • pre štúdium na stredných školách a univerzitách,
  • pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce,
  • pre obohatenie a podporu svojho osobného života.

Aktivity počas tábora sú zamerané na pomoc pri rozhodovaní sa o budúcom vzdelávaní a povolaní. Účastníci sú motivovaní k dôkladnej príprave pred začatím štúdia na vysokej škole alebo pred vstupom na trh práce. Poskytuje aj príležitosť na nadviazanie kontaktov, spoznanie a výmenu skúseností s rovesníkmi z iných krajín.

Účastníci si môžu vybrať z viac ako 20 workshopov (každý trvá 3 alebo 6 hodín) so zameraním na témy:

  • najnovšie informačné a komunikačné technológie (napríklad internet, hudba, hlasový vstup a výstup z počítača, hry, programovanie),
  • sociálne a prezentačné zručnosti, zručnosti potrebné pre každodenný život,
  • asistenčné technológie,
  • možnosti štúdia na univerzite v zahraničí,
  • hľadanie zamestnania a podpora zručností potrebných pre uplatnenie sa na pracovnom trhu.

Oficiálnym komunikačným jazykom je angličtina. Dobrá znalosť hovorovej angličtiny je absolútnym predpokladom pre účasť a úžitok z programu tábora.

Technické vybavenie

Všetko vybavenie potrebné pre plnohodnotné pripojenie si zabezpečuje účastník.

Finančné náklady

Vzhľadom na zmenu prezenčnej formy na online sa pôvodne avizované náklady výrazne znížia. Presnejšie inštrukcie očakávame od Predstavenstva ICC.

Uzávierka prijímania prihlášky

Svoj predbežný záujem nám avizujte čo najskôr.

Národný spoluorganizátor organizátor

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami

Univerzita Komenského

Šafárikovo námestie 6

P.O.BOX 440

841 99 Bratislava

Adresa a miesto konania

Registrovaným účastníkom bude sprístupnený odkaz na online pripojenie.

Dokumenty na stiahnutie

Základné informácie v anglickom jazyku (PDF)

Základné informácie v anglickom jazyku (DOCX)

Informačný leták v anglickom jazyku (PDF)

Informačný leták v anglickom jazyku (DOCX)

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: