Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Projekty Podmienky štúdia a prístupnosť akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách v SR
Document Actions

Podmienky štúdia a prístupnosť akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách v SR

Prieskum pre študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách v SR. Uzávierka prieskumu je 31. mája 2016

 

Zameranie prieskumu: Podmienky štúdia a prístupnosť akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách v SR

 

Cieľová skupina: študenti vysokých škôl v SR so špecifickými potrebami (so zdravotným postihnutím, so špecifickými poruchami učenia)

 

Uzávierka prieskumu:   31. mája 2016

 

 Dotazník

 

V prípade technických problémov pri vypĺňaní dotazníka prosíme kontaktovať : root@cezap.sk 

 

 

Ďakujeme za Váš čas a spoluprácu !

Pracovníci Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: