Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Projekty Rozvoj algoritmického myslenia žiakov základnej školy s ťažkým zrakovým postihnutím
Akcie dokumentu

Rozvoj algoritmického myslenia žiakov základnej školy s ťažkým zrakovým postihnutím

Projekt KEGA č. 018UK-4/2019

Partneri projektu

Katedra základov vyučovania informatiky UK

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK

Základná škola internátna pre nevidiacich a slabozrakých

Medzinárodná spolupráca

 Microsoft Research Lab, Cambridge

Trvanie

 2019 - 2021

Výstupy

Projekt je zameraný na podporu vyučovania informatiky pre žiakov základných škôl s ťažkým zrakovým postihnutím (nevidiacich a prakticky nevidiacich). Zameriava sa na tematickú oblasť Algoritmické riešenie problémov. Cieľom bude tvorba úloh pre informatickú súťaž iBoborkategória Nevidiaci a tvorba metodického materiálu pre učiteľov informatiky zameraného na výučbu programovania. Metodický materiál aj zadania úloh budú uložené na webovom portále. Portál bude obsahovať aj potrebné dátové súbory k úlohám.

Computing Education for Blind

The project is aimed at supporting the teaching of informatics for primary and lower secondary pupils with severe visual impairment. It focuses on the thematic area Algorithmic problem solving. The aim will be development of tasks for Beaver informatics contest - category Blind students and development of book for teachers of informatics focused on teaching programming. All the tasks and book for teachers will be stored on the web portal.

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: