Personal tools
Document Actions

Projekty

Up one level
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka pre terciálne vzdelávanie
Publikovaný elektronický slovník.
Podmienky štúdia a prístupnosť akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách v SR
Prieskum pre študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách v SR. Uzávierka prieskumu je 31. mája 2016
Accessibility of exchange programs for blind and partially sighted students
Joint European Project 2015 - 2017
Identifikácia bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu na Univerzite Komenského
Rozvojový projekt 008UK 2/2013
ExchangeAbility
Erasmus project, 177193-LLP-1-2010-1-BE-ERASMUS_EAM
ICC
International Camp on Communication and Computers - Medzinárodný počítačový tábor pre mládež vo veku od 16 do 21 rokov
Rozvoj kompetencií nevidiacich žiakov ZŠ potrebných pre život v 21. storočí
Projekt KEGA č. 014UK-4/2016
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: