Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Publikácie Aktuálne otázky tlmočenia pre študentov so sluchovým postihnutím v terciálnom vzdelávaní
Akcie dokumentu

Aktuálne otázky tlmočenia pre študentov so sluchovým postihnutím v terciálnom vzdelávaní

Článok.

Adresa odkazu: http://www.nrozp-mosty.sk/temy-cisla-7-2015/item/1689-aktualne-otazky-tlmocenia-pre-studentov-so-sluchovym-postihnutim-v-terciarnom-vzdelavani.html

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: