Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Informácia o publikácii

   Podnet na prípravu tejto publikácie vznikol pri realizácii sústredení stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského organizovalo v roku 2009 v Cíferi a v roku 2010 v Modre - Harmónii za finančnej podpory ACCENTURE nadačného fondu v Nadácii PONTIS.

   Obe uvedené sústredenia, rovnako ako mnohé ďalšie stretnutia, boli a sú o význame vzdelania pre mladého človeka, o jeho prístupnosti pre mladého človeka s ťažkým zdravotným postihnutím, o podmienkach jeho úspešného absolvovania a perspektívnom uplatnení sa. Boli a sú však najmä o ideáloch, plánoch a túžbach, o hľadaní seba samého a svojho miesta v živote.

   V publikácii sa stretávame so sedemnástimi mladými ľuďmi. Niektorí z nich sú študentmi stredných škôl a za svojimi ideálmi práve vzlietajú. Ďalší sú už skúsenými vysokoškolákmi, plnia si svoje študijné povinnosti a uplatňujú študentské práva. Poslednú skupinu tvoria absolventi vysokých škôl. Majú vlastnú skúsenosť, že plány sa dajú realizovať, majú v rukách vysokoškolský diplom, majú zamestnanie. Všetko mladí ľudia, ktorí chcú vedieť, dokázať, meniť svet k lepšiemu...

   Poprajme im do života, aby ich elán neopustil, aby ich neodradili prekážky a aby svojím príkladom motivovali aj druhých. Poprajme im, aby sa sny a túžby premenili ich zodpovedným pričinením na skutočnosť, ktorá ich bude vrchovato napĺňať.

Elena Mendelová

editorka

 

* * *

Obsah

 

Rozhodnutia dôležité pre život (Elena Mendelová)

Vysoká škola na dosah

   S odvahou do života (Veronika Panáčková)

   Ide to aj tak (Michal Homola)

   Žiť zmysluplne a byť užitočná (Mária Chudovská)

   Chcem a môžem (Simona Nováková)

Vo víre diania

   Ako som si kľukatila cestičku životom (Natália Turčinová)

   Úvahy na tému význam štúdia v živote človeka (Stanislav Sokol)

   Kam smerujem ja (Petra Gáfelová)

   Ako zvládať štúdium na vysokej škole so sluchovým postihnutím (Matúš Lenčéš)

   Štúdium na vysokej škole s jeho radosťami a starosťami (Lenka  Maruščáková)

   Na vysokej všetko „oukej“ (Ondrej Rosík)

   Nielen štúdiom žije študent (Darina Ondrušová)

S odstupom času - škola pre život?

   Mám titul Mgr. art. (Barbora Paulovičová)

   Štúdium na matfyze: bolí a hryze? (Peter Lecký)

   Život bez hraníc (Silvia Petruchová)

   Vysoká škola ako miesto pokusov (Michal Herceg)

   STEP BY STEP alebo krok za krokom (Tímea Hóková)

   Štúdium na vysokej škole ako jeden z predpokladov budúcej kariéry

Namiesto doslovu (Viera Kováčová)

 

 

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: