Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Info o publikácii

Príručka, ktorú práve otvárate, prináša prehľad kompenzačných pomôcok, ktoré rozširujú možnosti. Jej primárnou cieľovou skupinou sú tí, čo prahnú po poznaní. Prvoradým cieľom je poskytnúť informácie o takých pomôckach, ktoré môžu byť užitočné pre študentov stredných a vysokých škôl s telesným, zrakovým alebo sluchovým postihnutím. Okrem základných informácií o konkrétnom zariadení alebo softvéri tu možno nájsť aj praktické informácie o možnostiach a limitoch pomôcky, o tom, v akých situáciách je použiteľná a hlavne, aké nároky kladie na používateľa.

Veríme, že bude prínosom pre študentov alebo potenciálnych študentov, dúfame však, že informácie v nej obsiahnuté poslúžia každému, kto to potrebuje.

Peter Lecký

Obsah

 • Úvod
 • 1 Možnosti získavania pomôcok
  • 1.1 Parkovací preukaz
  • 1.2 Peňažný príspevok na kompenzačné pomôcky
 • 2 Pomôcky pre študentov so zrakovým postihnutím (Peter Lecký)
  • 2.1 Pomôcky pre nevidiacich
   • 2.1.1 Adaptovaný počítač
   • 2.1.2 Skenovacie zariadenia
   • 2.1.3 Elektronické zápisníky
   • 2.1.4 Nahrávacie zariadenia
   • 2.1.5 Mobilný telefón
   • 2.1.6 Softvérové pomôcky
   • 2.1.7 Ďalšie pomôcky
  • 2.2 Pomôcky pre slabozrakých
   • 2.2.1 Počítačový softvér
   • 2.2.2 Softvér pre mobilné telefóny
   • 2.2.3 Bežné lupy
   • 2.2.4 Kamerové zväčšovacie lupy
   • 2.2.5 PC Notes Taker
 • 3 Pomôcky pre študentov so sluchovým postihnutím
  • 3.1 Hardvérové pomôcky
   • 3.1.1 Indukčné slučky
   • 3.1.2 FM systémy
   • 3.1.3 Osobné zosilňovače
   • 3.1.4 Telefónne systémy
   • 3.1.5 Vibračné náramkové hodinky
  • 3.2 Softvérové pomôcky
   • 3.2.1 Systémy na tréning odzerania
 • 4 Pomôcky pre študentov s telesným postihnutím
  • 4.1 Hardvérové pomôcky
   • 4.1.1 Alternatívne klávesnice
   • 4.1.2 Alternatívne myši
   • 4.1.3 Komunikačný systém využívajúci pohyb očí EyeGaze
   • 4.1.4 Systémy na ovládanie kurzora hlavou
  • 4.2 Softvérové pomôcky
   • 4.2.1 Softvér na rozpoznávanie reči
   • 4.2.2 Predikcia slov
 • 5 Dodávatelia kompenzačných pomôcok na Slovensku
  • 5.1 Predajne kompenzačných pomôcok pre osoby so zrakovým postihnutím
  • 5.2 Predajne kompenzačných pomôcok pre osoby so sluchovým postihnutím
  • 5.3 Predajne kompenzačných pomôcok pre osoby s telesným postihnutím
 • 6 Zoznam obrázkov a zdroje obrázkov
 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: