Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Publikácie Kompenzačné pomôcky a asistenčné technológie pre študentov so zdravotným postihnutím
Document Actions

Kompenzačné pomôcky a asistenčné technológie pre študentov so zdravotným postihnutím

Up one level

Informačný materiál

Info o publikácii
 
PDF verzia
 
Komprimovaná TXT verzia
 
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: