Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Publikácie Význam vzdelania pri príprave osôb so zdravotným postihnutím na zamestnanie
Akcie dokumentu

Význam vzdelania pri príprave osôb so zdravotným postihnutím na zamestnanie

Článok

Adresa odkazu: http://www.nrozp-mosty.sk/temy-cisla-7-2015/item/1688-vyznam-vzdelania-pri-priprave-osob-so-zdravotnym-postihnutim-na-zamestnanie.html

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: