Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov

Výsledky vyhľadávania

Nenašli ste, čo ste očakávali? Skúste rozšírené vyhľadávanie na precíznejšiu kontrolu nad vyhľadávaním.

požadované kritériá spĺňa: 177 RSS súhrn
Prihláška 2018 - účastník mobility so špeciálnymi potrebami (.docx) [ 1 %] admin, 11. 05. 2018 12:08
Oficiálna výzva 2018 (.pdf) [ 1 %] admin, 25. 04. 2018 07:44
ERASMUS+ grant na špeciálne potreby 2018 [ 1 %] admin, 04. 05. 2018 06:04
Výzva na špeciálny grant - prihlášky sa podávajú do 22.mája 2018
ERASMUS+ grant na špeciálne potreby 2018 [ 1 %] admin, 25. 04. 2018 07:44
Výzva na špeciálny grant - prihlášky sa podávajú do 22.mája 2018
Prihláška (pdf) [ 1 %] admin, 22. 02. 2018 08:58
Prihláška (rtf) [ 1 %] admin, 22. 02. 2018 08:58
Sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím 2018 [ 1 %] admin, 22. 02. 2018 08:55
Ako úspešne študovať na vysokej škole
Sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím 2018 [ 1 %] admin, 12. 04. 2018 13:27
Ako úspešne študovať na vysokej škole so zdravotným postihnutím
Kurz slovenského posunkového jazyka pre pracovníkov vysokých škôl bratislavského kraja [ 1 %] admin, 05. 02. 2018 14:02
Kurz od 19.2. do 18.5.2018.
Pravidla zapisu Slovenskeho Braillovho pisma (rtf) [ 1 %] admin, 19. 01. 2018 14:36
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka pre terciálne vzdelávanie [ 1 %] admin, 22. 08. 2017 12:25
Publikovaný elektronický slovník.
Talent Acquisition PwD Training [ 1 %] admin, 09. 03. 2017 14:19
Plagat na diskusiu Moznosti vymennych pobytov [ 1 %] admin, 09. 03. 2017 14:11
logo_SPJ [ 1 %] admin, 06. 03. 2017 10:13
Špecifiká vzdelávania študentov s poruchami autistického spektra (PAS) / Aspergerovým syndrómom na vysokých školách [ 1 %] admin, 06. 03. 2017 08:34
Informačné stretnutie.
ESN_pozvanka [ 1 %] admin, 10. 10. 2016 06:36
Erasmus+ Mobility of Students with Disability (.DOCX) [ 1 %] admin, 06. 05. 2016 14:24
State-of-the-art report on the accessibility of exchange programs for students with visual impairment, February 2016
Erasmus+ Mobility of Students with Disability (.PDF) [ 1 %] admin, 06. 05. 2016 14:24
State-of-the-art report on the accessibility of exchange programs for students with visual impairment, February 2016
Accessibility of exchange programs for blind and partially sighted students [ 1 %] admin, 06. 05. 2016 14:27
Joint European Project 2015 - 2017
Podmienky štúdia a prístupnosť akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách v SR [ 1 %] admin, 18. 05. 2016 19:11
Prieskum pre študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách v SR. Uzávierka prieskumu je 31. mája 2016
Simulátor pracovnýchch pohovorov - prihláška [ 1 %] admin, 01. 04. 2016 08:14
posunkovy jazyk [ 1 %] admin, 30. 03. 2016 06:23
Aktuálne otázky tlmočenia pre študentov so sluchovým postihnutím v terciálnom vzdelávaní [ 1 %] admin, 17. 03. 2016 08:59
Článok.
Prihláška 2017 - účastník mobility so špeciálnymi potrebami [ 1 %] admin, 03. 04. 2017 05:00
ERASMUS+ grant na špeciálne potreby na akademický rok 2017/2018 [ 1 %] admin, 03. 04. 2017 04:58
Výzva na podávanie žiadostí do 19. mája 2017
Architektonické bariéry - návratka [ 1 %] admin, 15. 10. 2015 06:33
Architektonické bariéry - pozvánka [ 1 %] admin, 15. 10. 2015 06:33
Ubytovanie študentov so špecifickými potrebami [ 1 %] admin, 04. 05. 2018 12:35
formular_PoruchyUcenia.rtf [ 1 %] admin, 23. 07. 2015 11:13
formular_ZdravPostihnutie.rtf [ 1 %] admin, 23. 07. 2015 11:13
 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: