Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov

Rozšírené vyhľadávanie obsahu

Tento vyhľadávací formulár Vám umožňuje špecifikovať jedno alebo viacero kritérií.
Rýchle vyhľadávanie (okienko) môžete použiť vždy a obvykle postačuje. Tento vyhľadávací formulár využijete ak chcete byť špecifickejší.

Vyhľadávanie - výrazy
Jednoduché vyhľadávanie textu - vložte hľadaný výraz. Viaceré slová môžete kombinovať pomocou AND (A) a OR (ALEBO). Text je vyhľadávaný v obsahoch, názvoch a popisoch.
Vyhľadávať podľa názvu (titulu).
Vyhľadať všetko podľa zvolených kľúčových slov. Podržte Ctrl (alebo Apple na Mac-kovi) počas klikania ľavým tlačítkom myši ak chcete použiť viac kľúčových slov.


Vyhľadať všetko so zadaným výrazom v popise. Viaceré slová môžu byť kombinované pomocou AND (A) a OR (ALEBO).
Vyhľadať položky pridané od Vášho posledného prihlásenia, resp. špecifikovaného časového obdobia.
Vyhľadať položky daného typu.Vyhľadať položky (dokumenty, súbory a pod.) vytvorené danou osobou.
Objekty sa dajú vyhľadávať podľa ich stavu (publikovania/oponentúry). Stavy, ktoré Vás zaujímajú možete vybrať zo zoznamu.


 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: