Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Štúdium v zahraničí/ Granty
Akcie dokumentu

Štúdium v zahraničí/ Granty

Nahor
Informačno - konzultačné stretnutie k Erasmus+ špeciálnemu grantu 2018
Pozvánka - 9.mája 2018 o 18:00 hod. na FMFI UK
ERASMUS+ grant na špeciálne potreby na akademický rok 2017/2018
Výzva na podávanie žiadostí do 19. mája 2017
Národný štipendijný program - výzva na podávanie žiadostí na akademický rok 2017/2018
Pre študentov 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia, uzávierka 30. apríla 2017
ERASMUS+ grant na špeciálne potreby 2018
Výzva na špeciálny grant - prihlášky sa podávajú do 22.mája 2018
 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: