Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Štúdium v zahraničí/ Granty
Akcie dokumentu

Štúdium v zahraničí/ Granty

Nahor
ERASMUS+ grant na špeciálne potreby na akademický rok 2017/2018
Výzva na podávanie žiadostí do 19. mája 2017
Národný štipendijný program - výzva na podávanie žiadostí na akademický rok 2017/2018
Pre študentov 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia, uzávierka 30. apríla 2017
 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: