Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Štúdium v zahraničí/ Granty Informačno - konzultačné stretnutie k Erasmus+ špeciálnemu grantu 2018
Akcie dokumentu

Informačno - konzultačné stretnutie k Erasmus+ špeciálnemu grantu 2018

Pozvánka - 9.mája 2018 o 18:00 hod. na FMFI UK

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o Erasmus+ grant na špeciálne potreby. O grant sa môžu uchádzať študenti a zamestnanci vysokých škôl. Grant slúži na pokrytie zvýšených nákladov súvisiacich s dôsledkami ťažkého zdravotného postihnutia žiadateľa.

Uzávierka podávania žiadostí v SR je 31. mája 2018, termín uzávierky na Univerzite Komenského je 22. mája 2018.

 

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK Vás pozýva na informačno-konzultačné stretnutie o Erasmus+ špeciálnom grante, ktoré sa bude konať 

v stredu 9. mája 2018 o 18,00 hod. 

na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, v pavilóne informatiky miestnosť č. 9.

 

Priestory konania stretnutia sú bezbariérové. V prípade vopred avizovanej potreby organizátor zabezpečí tlmočenie pre nepočujúcich.

Prosíme všetkých, ktorí sa plánujú na stretnutí zúčastniť, aby svoju účasť avizovali mailom na adresu: elena.mendelova@rec.uniba.sk

 

Program stretnutia:

1. Základné informácie o grante, požiadavky na žiadateľa

2. Ako postupovať pri príprave žiadosti (povinné prílohy)

3. Pravidlá rozpočtovania a vyúčtovania grantu

 

Tešíme sa na stretnutie.

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: