Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Štúdium v zahraničí/ Granty Národný štipendijný program - výzva na podávanie žiadostí na akademický rok 2017/2018
Akcie dokumentu

Národný štipendijný program - výzva na podávanie žiadostí na akademický rok 2017/2018

Pre študentov 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia, uzávierka 30. apríla 2017

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2017/2018.

 

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), resp. študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.

Uzávierky na predkladanie žiadostí

  • do 30. apríla 2017  do 16.00 hod. – na pobyty počas akademického roka 2017/2018.

Ako postupovať pri podávaní žiadosti

Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk , resp. www.scholarships.sk. Na tej istej stránke možno nájsť bližšie informácie o Národnom štipendijnom programe a podmienkach jeho získania.

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: