Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Štúdium v zahraničí/ Granty
Document Actions

Štúdium v zahraničí/ Granty

Up one level
Informačno - konzultačné stretnutie k Erasmus+ špeciálnemu grantu 2018
Pozvánka - 9.mája 2018 o 18:00 hod. na FMFI UK
ERASMUS+ grant na špeciálne potreby na akademický rok 2017/2018
Výzva na podávanie žiadostí do 19. mája 2017
Národný štipendijný program - výzva na podávanie žiadostí na akademický rok 2017/2018
Pre študentov 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia, uzávierka 30. apríla 2017
ERASMUS+ grant na špeciálne potreby 2018
Výzva na špeciálny grant - prihlášky sa podávajú do 22.mája 2018
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: