Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Štúdium v zahraničí/ Granty
Document Actions

Štúdium v zahraničí/ Granty

Up one level
ERASMUS+ grant na špeciálne potreby na akademický rok 2017/2018
Výzva na podávanie žiadostí do 19. mája 2017
Národný štipendijný program - výzva na podávanie žiadostí na akademický rok 2017/2018
Pre študentov 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia, uzávierka 30. apríla 2017
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: